Watervogels

De groep watervogels bestaat voornamelijk uit eenden, ganzen en zwanen. Zij beschikken over zwemvliezen. Andere vogels die op het water leven zijn o.a. futen en duikers, meerkoet en waterhoen. Watervogels beschikken over een dicht verenkleed en en korte gespecialiseerde snavel.