Zomer 2019

  • Een zeldzame Sneeuwgans bij het Kristalbad.
  • Nationaal park Hoge Veluwe:. de grote bonte specht, de heggenmus, de sijs, de grauwe vliegenvanger, de rosse woelmuis, de kruisbek, de fluiter, de zwarte mees en de kuifmees.
  • Een koppel Krooneenden bij Wassenaar .
  • Een familie geoorde futen in het Kristalbad .