Zomer 2020

Vliegbasis Twenthe:
Putters

Kristalbad:
Witte Kwikstaart, Knobbelzwaan + jong, Kleine plevier, Bosruiter, Slobeend, Geoorde fuut, Scholekster + Kieviten, Gaai, Groene specht, Kleine karekiet, Dodaars.

Haaksbergerveen:
Koekoek, Roodborsttapuit, Fitis, vlinders